Sodium Bisulfite – NaHCO3 99%

Công Thức Hóa Học : NaHCO3

Hàm lượng hóa chất : 99%

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/1bao

Sodium Bisulphite là một hợp chất hóa học có tên gọi Natri bisuflit hay Sodium hydrogen sulfite có công thức hóa học NaHSO3 .
Sodium Bisulphite tồn tại ở tinh thể rắn ,có màu trắng giống đường cát trắng và tan được trong nước
Sodium Bisulphite Sodium bisulphite có thể được điều chế bằng cách sục khí lưu huỳnh điôxít dư vào dung dịch natri hiđrôxit :  SO2 + NaOH → NaHSO3
Để điều chế Sodium Bisulphite còn có cách khác là sục lưu huỳnh điôxít vào dung dịch natri cacbonat:   2 SO2 + Na2CO3 + H2O → 2 NaHSO3 + CO2
Nếu muốn làm giảm lượng hơi độc có trong Sodium Bisulphite thì nên kết hợp Sodium Bisulphite với nước tẩy clo hay còn gọi là dung dịch NaOCl. Khi đó nhiều hơi độc sẽ được thoát ra ngoài.

Họ và Tên *

Email *

Điện Thoại *

Tiêu Đề

Nội Dung Đặt Hàng