Email

info@ptpchem.com

Phone

0084-0902.00.0707

  • Tổ 3, Ấp 1, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | MST : 3600889932

Email

info@ptpchem.com

Phone

0084-0902.00.0707

SẢN PHẨM

NaOH China

Dùng trong ngành sản xuất giấy,bột giấy, sợi.

NaOH Taiwan

Dùng trong ngành sản xuất giấy,bột giấy, sợi.

PAC – Poly Aluminium Cloride

Dùng trong nghành xử lý Nước Thải.

PAC – Poly Aluminium Cloride

Dùng trong nghành xử lý Nước Sinh Hoạt.

Acetic Acid (Korea)

Dùng trong ngành sản xuất Vải, Cao su.

KOH – Potassium hydroxide

Dùng sản xuất chất tẩy trắng, xà phòng lỏng.

Polymer Cation

Dùng trong nghành xử lý Nước.

FeSO4

Dùng trong ngành Xử lý nước.

Aluminium Sulphate

Dùng trong ngành sản xuất giấy, lọc nước, xử lý nước thải.

Acetic Acid (Taiwan)

Dùng trong ngành sản xuất Vải, Cao su.

Acid Formic

Dùng trong công nghiệp nhuộm, da, cao su và mạ điện.

Calcium Chloride

Dùng sản ngành công nghiệp xử lý vải, nước.

Soda Ash Light

Dùng trong ngành sản xuất Dệt nhuộm, Thuộc da.

Hydrogen Peroxide

Dùng trong công nghiệp nhuộm, da, wax, thuộc da.

Borax

Dùng sản ngành công phân bón.

Sodium Bisulfate

Dùng trong ngành sản xuất Gỗ, Giấy, Tẩy trắng.

Sodium Metabisulphite

Dùng trong nghành xử lý Nước Thải.

Sulphur

Dùng trong nghành sản xuất cao su.

Sodium Hydrosulfite

Dùng trong ngành sản xuất Dệt nhuộm, Thuộc da.

Top