FERROUS SULPHATE HELPTA.

FeSO4.7H2O

Purity: 98% total, %Fe: 19-21%.

Origin: China

Packing: 25kg/bag

For any question: info@ptpchem.com

Sắt (II) Sunfat kỹ thuật FeSO4 . 7H2O

– Công Thức: FeSO4.7H2O.
– Ngoại quan: Sulphat Sắt kết thành tinh thể hình thoi  màu xanh nhạt . Tan hòan tòan trong nước không tan trong rượu.
– Ứng dụng: Nguyên liệu sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc, xử lý nước thải. Trong rau quả nó được sử dụng để điều trị sắt úa lá. Mặc dù không phải là nhanh làm chelate sắt, ảnh hưởng của nó được lâu dài. Nó có thể được trộn với phân compost và đào vào đến đất để tạo ra một cửa hàng mà có thể kéo dài trong nhiều năm. Những vùng đất bạc màu, đồi núi dóc cao nguyên thường thiếu Sắt  có nơi thiếu trầm trọng. Cây Cafê, cao su, cây lúa rất cần được bổ sung Sắt. Nó được sử dụng chủ yếu để làm cho sắc tố như Ferric loạt sản phẩm Oxide (chẳng hạn như oxit sắt đỏ, sắt oxit đen, sắt oxit màu vàng vv). Sử dụng trực tiếp như flocculant xử lý nước thải, làm sạch nước, để sản xuất sulfat sắt, sắt có chứa chất xúc tác, hoặc làm phụ gia trong phân bón hợp chất, cũng như sản xuất của FeSO4. H2O.  

Họ và Tên *

Email *

Điện Thoại *

Tiêu Đề

Nội Dung Đặt Hàng