Email

info@ptpchem.com

Phone

0084-0902.00.0707

  • Tổ 3, Ấp 1, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | MST : 3600889932

Email

info@ptpchem.com

Phone

0084-0902.00.0707

TÀI LIỆU

Tài Liệu Đính Kèm

Để có thể hiểu thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể tải thêm những tài liệu đính kèm bên dưới.

FESO4.7H2O-COA.pdf

~ PDF (84KB)

FeSO4.7H2O-MSDS.pdf

~ PDF (688KB)

SodaAshLight-COA

~ PDF (87KB)

Naoh(china)-COA.pdf

~ PDF (79KB)

Naoh(china)-COO.jpg

~ JPG (3,5MB)

Naoh(china)-MSDS.doc

~ PDF (52KB)

Top